Ekonominin Sırası Hep "1" Olmak Mecburiyetindedir!..

economist-dr-selman

2016 Türkiye açısından birçok sınavın verildiği (ve hala verilmeye de devam ettiği ) bir yıl oldu. Halkın milli iradeye destek olması, tutumu ve duruşu, devletin de milleti ile uzlaşmacı bir tutum içerisine girmesi bu dönemin ekonomik ziyanlarini azalttı. Pert etmek üzere kurgulanan trafik kazası; tampon,motor kaputu eğilmesi ve cam kırılması ile atlatıldı diyebiliriz.Birkac parça değişimi, boya ve cila işleri var bizi bekleyen.. Bir de "Büyük Buhran"a dönüştürülmek için planlanan ama amacına ulaşamayan suikast özlü kaza girişimi.. Pert olmayan ama pert olmaktan son anda kurtulan araçtan ; sağ kurtulan kazazedelerin bu travmayı atlatma süreci peki!!
Ülkemize geçmiş olsun..

Vergi barışı, ekonomik destek paketleri , yeni yatırım teşvikleri ekonomik açıdan önemli ve olumlu gelişmelerdir. Fakat yapılan bu çalışmaların yanında, olması durumunda yapılanların etkisini daha da arttıracak bazı girişimlerde de bulunulması faydalıdır. Örneğin;

Küçük ve Orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) bankaların risk analiz süreçlerinden dolayı banka finansmanından yeteri ölçüde yararlanamamaktadırlar. Menkuller( taşınabilir) uygulamada etkili olmaz iken , gayrimenkuller ( taşınmaz) ise belirlenen değerlerin 1/4 oranında kredilendirmeye kadar düşmüş durumda. Kesinlikle uygulamada bu duruma kadar gelindi..

Başka bir konu da kredi derecelendirme notu. Kredi sicilinde küçük de olsa sorun yaşamış olan girişimciler kredi almakta zorlamaktadır ve iş sistemlerini devam ettirmek için yüksek maliyetli başka finansman yollarına yönelmektedirler. İllegal finans sağlayıcılar dediğimiz tefeciler de bu finansman yöntemlerinin ilk sıralarında maalesef..

Finans kurumlarının kredilendirmede daha esnek olması, devlet işbirliği ile sağlanmalıdır.. Yeni düzenlemeler ile yatırımcının önündeki bazı engeller kaldırılabilir. Faiz indirimi nihai hedeftir tabi ki ama iktisadi anlamda destekleyici unsurlar olmadığında indirilen faizler misliyle tekrar yükselir , eskiyi arar oluruz..

Toplumsal duyarlılık konusunda sınavı geçtik, ekonomik duyarlığı göstermeye ve uygulamaya çalışıyoruz .Ama sanki ekonomi üzerinde daha çok durmamız gerekiyor! Ekonomik Duyarlılığı arttırma çabaları üzerine yogunlaşılması gerekiyor. İş dünyasına kulak vermemiz gerekiyor.Esnek ve barışçıl tutumumuzu ekonomik alanda da sürdürmemiz , güçlenmemiz gerekiyor.. Çünkü; Ekonominin sırası hep 1 olmak mecburiyetindedir.
ve Gazi Mustafa Kemal'in öngörüsü ile konuyu bir cümlede toparlarsak;

"Zamanımız tamamen bir iktisat çağından başka bir şey değildir"

Dr. Selman ÖZGÜN